Người phụ trách: Trịnh Thị Thu
Số 872 Ngô Gia Tự - PThành Tô - Q Hải An, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m