Người phụ trách: Vũ Thị Lý
Chợ Hòa Bình - Tiên Cường - Tiên Lãng - TP Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m