Người phụ trách: Nguyễn Hữu Thủy
số 10 ngõ 299 /Ngô Gia Tự PĐằng Lâm, QHải An, HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m