Người phụ trách: Lê Bá Quang
Khu II, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m