Người phụ trách: Đào Thị Nụ
Số 345, TDP Đức Hậu II, Phường Hợp Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m