Người phụ trách: Phạm Thị Hoa Ban
Số 411/ Đà Nẵng - P Đông Hải I- Quận Hải An - HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m