Người phụ trách: Phạm Thị Kim Oanh
Số 195/Bùi Thị Tự Nhiên - PĐông Hải I - QHải An -HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m