Người phụ trách: Hoàng Đình Hưng
Số 73 đường Đình Đoài - PNgọc Hải - QĐồ Sơn -HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m