Người phụ trách: Nguyễn Thị Dung
Số 194 Thôn Cách Thượng - Xã Nam Sơn - HAn Dương, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m