Người phụ trách: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Số 289B/Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải I, Hải An, HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m