Người phụ trách: Tăng Thị Hường
Số 85/Hạ Lũng- P Đằng Hải- QHải An- HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m