Người phụ trách: Tăng Thị Ngọt
Số 131 Đường Nghè - PVạn Hương - QĐồ Sơn - HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m