Người phụ trách: Trần Thị Mai Hoa
Số 591 đường Ngô Gia Tự, PĐ, Quận Hải An - TP Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m