Người phụ trách: Nguyễn Thị Dung
Số 98 Khu I Thị trấn An Dương- Huyện An Dương- Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m