Người phụ trách: Nguyễn Thị Minh Xuân
Số 5 Trang Quang, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m