Người phụ trách: Bùi Thị Thu Trang
Số 69 / Lý Thánh Tông - PVạn Sơn - Q Đồ Sơn - HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m