Người phụ trách: Ngô Thị Lĩnh
Cầu Đen -Xã Đặng Cương - Huyện An Dương - HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m