Người phụ trách: Đỗ Thị Tuyết
Số 115/Trung Hành 7 -P Đằng Lâm - Q Hải An - HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m