Người phụ trách: Ngô Thị Hường
Số 54 Lý Hồng NhậThị - PCát Bi - QHải An - HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m