Người phụ trách: Lưu Thị Thu
Số 610 Lũng Bắc- PĐằng Hải - QHải An - HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m