Người phụ trách: LÊ THỊ THANH TRÚC
Số 01, ấp Phú Hữu, xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Bến Tre

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m