Người phụ trách: PHẠM THỊ VŨ HOÀNG
Số 34/4B, khu phố II, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, Bến Tre

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m