Người phụ trách: LAI GIA CẨM
Số 26, ấp Chánh, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Bến Tre

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m