Người phụ trách: Lê Thành Huấn
337C Đường số 2, khu phố 3, phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Bến Tre

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m