Người phụ trách: Võ Thị Quyết Đông
Quầy HBC 11, khu vực Aeon Wellness, Trung tâm thương mại Aeon Bình Dương Canary, khu phức hợp Canary, Đại Lộ Bình Dương, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m