Người phụ trách: Nguyễn Thị Hạnh
Chợ Đò, thôn Thanh Lâm, xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m