Người phụ trách: Nguyễn Thị Trang
Thôn Lương Xá, xã Phú Lương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m