Người phụ trách: Nguyễn Thị Phương Dung
Khối 4, thị trấn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, Nghệ An

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m