Người phụ trách: TRẦN NGỌC CHÂU
Lô 243 m2, tổ 34, phường Trần Lãm, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m