Người phụ trách: Nguyễn Văn Xuyên
97 Đường 15, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m