Người phụ trách: Đặng Thị Kim Trang
132-134 Lý Thái Tổ, Phường 2, Quận 3, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m