Người phụ trách: Tống Ngọc Lang
Shop L3-01A, Tầng L3 Trung tâm thương mại Vincom Thảo Điền, 161 Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m