Người phụ trách: Võ Thị Ngọc Túy
3B lầu 1, tòa nhà The Morning star, số 224/5 Bis Quốc Lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m