Người phụ trách: Trần Văn Diệp
Lô 2F3, tầng 2, Lotte Mart Nam Sài Gòn, số 469 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m