Người phụ trách: Nguyễn Thị Hà
19 Thọ Xuân, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m