Người phụ trách: Nguyễn Thị Thu Hằng
Thôn 7 - Xã Tân Dương - Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m