Người phụ trách: Nguyễn Thị Linh
Thôn Phố Mới - Xã Phù Ninh - Huyện Thủy Nguyên - HP, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m