Người phụ trách: Hoàng Thị Thảo
Thôn 2, Xã Gia Đức, Huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m