Người phụ trách: Nguyễn Văn Đảng
Phố Mới- Tân Dương- Thủy Nguyên- Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m