Người phụ trách: Nguyễn Thị Thắm
Thôn An Nội, Xã An Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m