Người phụ trách: Lê Thị Ngà
Chợ Tổng, Xã Lưu Kiếm, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m