Người phụ trách: Nguyễn Thị Tuyết
Việt Tiến 3- Xã Đại Hợp- Kiến Thụy- Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m