Người phụ trách: Vũ Thị Hiếu
Số 116 đường Nghĩa Phương, tổ dân phố Hồng Phong, P. Minh Đức, Q. Đồ Sơn, TP Hải Phòng, Hải Phòng

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m