Người phụ trách: Vũ Thị Thanh
Đội 7 Trúc Động, Xã Lưu Kiếm, Huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m