Người phụ trách: Trần Thị Ngân
Số 311 Đằng Hải, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m