Người phụ trách: Vũ Thị Hiếu
Số 345 Khu Đức Hậu II, Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m