Người phụ trách: Vũ Thị Nga
Số 175 Ngô Quyền, Khu Hoàng Xá, Thị trấn An Lão, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Hải Phòng
x

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m