Người phụ trách: Phạm Thị Thanh Lệ
283A Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m