Người phụ trách: TRẦN KHẮC THANH
Ô số 1 Lô A6, Khu Đô thị mới Cao Xanh - Hà Khánh A, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m