Người phụ trách: Nguyễn Trần Ngọc Thạch
119 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m